Dornova metoda pro koně

Je to celostní metoda pracující s celým opěrným aparátem – kostrou koně tak, že uvádí všechny kosti a klouby do fyziologické polohy. Nejčastěji se u koní setkáváme s posuny v pánvi, křížové kosti, posuny obratlů v bederní páteři, posuny ocasních i krčních obratlů, nesprávné nasazeni týlní kosti na první krční obratel a taky s předsunutím jednoho či druhého ramene v rámci kompenzace nerovnosti od zádě, ztuhlost v oblasti lopatek a bolestivost okolo kyčelních kloubů.

Následkem těchto příčin posunů se může objevit zhoršená jezditelnost koně, kulhání, bolestivost ve hřbetě koně, psychické poruchy dosud jinak charakterového koně, změna pohybových kvalit, nespolupráce ze strany koně apod.

Často se nachází problém i v jezdci, který může mít díky posunu v kyčelním kloubu nestejnou délku dolních končetin (ten většinou řeší rozdílnou délkou třmenů na pravé a levé straně) a tím i jeho těžiště není ve středu.